EJT-Rakennusinsinöörit tarjoaa

Vahvuutemme on erityisesti asuntorakentamisen alueella. Teemme kokonaisvaltaista RAK-suunnittelua ja sen ohessa myös ELE-suunnittelua. Teemme myös korjausrakentamiseen liittyvää RAK-suunnittelua. Suunnittelukäytössämme on dwg-yhteensopivat piirto-ohjelmistot, Fem-tasolaskentaohjelmisto, sekä useita lujuuslaskentaan kehitettyjä ohjelmia. Mallintamisessa käytämme Tekla-Structures -ohjelmistoa.

EJT-Rakennusinsinöörit laatu

Yrityksemme toimii laadunvarmistuksen periaatteiden mukaisesti. Käytössämme on monipuoliset lähtötietojen keruuta ja tehtyjen suunnitelmien tarkastamista varten kehitetyt tarkastuslistat, joiden avulla laatimamme suunnitelmat ovat teknisesti ja taloudellisesti optimaalisia toteuttaa. Pyrimme myös jatkokouluttamaan henkilökuntaamme asiakkaillemme tärkeiden erityisalueiden osalta jatkuvasti.

Hyvin suunniteltu – helpommin tehty